Sledujte nás:
  • 6. mája 2024

Na Dni hispánskej kultúry vtrhlo umenie!

Obľúbené podujatie Katedry romanistiky a germanistiky FF UKF v Nitre oslavuje svoj 15. ročník a my sme to, prirodzene, oslávili vo veľkom štýle: štyri dni plné umenia – maľby, tanca, filmu, divadla...

  • 3. mája 2024

Filozofická fakulta získala grant CEEPUS

Sieť s názvom „Media in Transition / Transition in Media“ je vôbec prvá CEEPUS sieť zamerané na mediálne štúdiá

  • 2. mája 2024

Konferencia Kresťanské hodnoty a trvalo udržateľná spoločnosť

Dňa 17. apríla 2024 sa v Nitre konala konferencia s názvom Kresťanské hodnoty a trvalo udržateľná spoločnosť. Záštitu nad konferenciou prevzali mons. prof. Viliam Judák, PhD. - nitriansky biskup a prof. RNDr. Libor Vozár, PhD. - rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

  • 28. apríla 2024

Vedecká rada UKF v Nitre zasadala

Dňa 25. apríla 2024 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady UKF v Nitre.

  • 26. apríla 2024

Vivat Mesiac Frankofónie s UKF 2024!

Francúzska sekcia Katedry romanistiky a germanistiky FF UKF v Nitre usporiadala sériu podujatí v rámci Mesiaca Frankofónie s UKF, a tak opätovne nadviazala na dlhoročnú tradíciu osláv frankofónnej kultúry a francúzskeho jazyka na našej univerzite.

  • 25. apríla 2024

Trináste Tvorivé prekladateľské reflexie

Na Katedre translatológie FF UKF v Nitre sa 9. apríla 2024 konali ďalšie Tvorivé prekladateľské reflexie.

  • 25. apríla 2024

Jedinečný archeologický výskum

19. apríla 2024 sa začal povrchovou prospekciou zameranou na identifikáciu dôkazov bojovej činnosti a miest popráv archeologický výskum v Kremničke pri Banskej Bystrici.

  • 22. apríla 2024

Game Day

Game Day na Katedre žurnalistiky a nových médií priniesol študentom nové poznatky z videoherného priemyslu

  • 16. apríla 2024

Po taliansky s rodeným Talianom. Zahraničný stážista na Katedre romanistiky a germanistiky

V uplynulých týždňoch mali študenti taliančiny viacerých katedier a študijných programov na predmetoch, ktoré zabezpečuje Katedra romanistiky a germanistiky FF UKF možnosť absolvovať hodiny so zahraničným vyučujúcim a zároveň rodeným hovoriacim.

Partneri

Spolupracujeme

img