Sledujte nás:
  • 19. decembra 2023

Filozofická fakulta oslávila 30. výročie svojho vzniku

Filozofická fakulta v Nitre 7. decembra 2023 oslávila 30. výročie svojho konštituovania. Slávnostného večera sa okrem vedenia a zamestnancov fakulty zúčastnili aj mnohí hostia, medzi nimi rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prorektorky UKF v Nitre či dekanka a dekani ostatných fakúlt univerzity.

  • 18. decembra 2023

Riaditeľ ISI Tyler James Bennett na pôde FF UKF v Nitre

V dňoch 12. – 13. decembra 2023 sa uskutočnili na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dve dôležité podujatia venované semiotike.

  • 15. decembra 2023

Cena dekana 2023

Počas oslavy 30. výročia konštituovania Filozofickej fakulty UKF v Nitre dekan FF UKF v Nitre prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., ocenil pracovníkov a doktorandov fakulty za mimoriadnu a významnú činnosť v končiacom sa kalendárnom roku.

  • 14. decembra 2023

Na interaktívnu výstavu s mobilom a slúchadlami

Unikátnu medzinárodnú putovnú výstavu, ktorá predstavuje osobnosť Alfonza X., jeho život a dielo, otvorili na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 11. decembra 2023.

  • 14. decembra 2023

Úspešná reprezentácia UKF študentmi z FF

Dňa 30. novembra 2023 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konalo celoslovenské kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie

  • 14. decembra 2023

Erasmus+ informačný seminár

Program Erasmus+, vlajková loď medzi vzdelávacími projektmi EÚ, sa dlhodobo radí medzi najobľúbenejšie výmenné programy v Európe.

  • 14. decembra 2023

Rektor UKF ocenil 12 výnimočných študentov

Oceňovanie úspešných študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena našej univerzity a jej reprezentáciu doma i v zahraničí.

  • 14. decembra 2023

Úspešný „jesenný“ Deň otvorených dverí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pripravuje pre záujemkyne a záujemcov o štúdium dvakrát ročne Deň otvorených dverí. Ten „jesenný“ sa uskutočnil v utorok 14. 11. 2023.

  • 14. decembra 2023

Stretnú sa študent, doktorand, profesor a vznikne podcast Na pitevnom plátne

Na Katedre žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF už štvrtý rok funguje podcast s názvom Žurcast, v ktorom študenti pripravujú epizódy na rôzne témy.

Partneri

Spolupracujeme

img