Sledujte nás:

Katedra anglistiky a amerikanistiky

prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
vedúci katedry
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

https://www.kaa.ff.ukf.sk/

Katedra archeológie

doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
vedúca katedry
Hodžova 1, 949 01 Nitra

https://karchffukf307835601.wordpress.com/

Katedra etiky a estetiky

doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.
vedúci katedry
Hodžova 1, 949 01 Nitra

https://www.kvae.ff.ukf.sk/

Katedra filozofie a politológie

PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
vedúca katedry
Hodžova 1, 949 01 Nitra

https://www.katedrafilozofieffukf.com/

Katedra histórie

doc. Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
vedúci katedry
Hodžova 1, 949 01 Nitra

http://www.khis.ff.ukf.sk/

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

doc. Mgr. Györgyi Janková, PhD.
vedúca katedry
Dražovská 4, 949 01 Nitra

http://www.kmkr.ff.ukf.sk/

Katedra romanistiky a germanistiky

prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
vedúca katedry
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

http://www.kger.ff.ukf.sk/

Katedra slovanských filológií

doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.
vedúci katedry
Štefánikova 67, 949 01 Nitra
www.ksjl.ff.ukf.sk
www.krus.ff.ukf.sk

http://www.ksjl.ff.ukf.sk/

Katedra translatológie

doc. Mgr. Emília Perez, PhD.
vedúca katedry
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

http://www.ktr.ff.ukf.sk/index.php/sk/

Katedra žurnalistiky a nových médií

Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.
vedúca katedry
B. Slančíkovej 1, 949 01 Nitra
www.kzur.ff.ukf.sk
www.mc.ff.ukf.sk

http://www.kzur.ff.ukf.sk/new/

Tlmočnícky ústav

doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
riaditeľka ústavu
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

http://www.tu.ff.ukf.sk/
Univerzitný tvorivý ateliér pri Filozofickej fakulte UKF v Nitre

Univerzitný tvorivý ateliér pri Filozofickej fakulte UKF v Nitre

B. Slančíkovej 1, 949 01 Nitra