Sledujte nás:

Katedra anglistiky a amerikanistiky

prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
vedúci katedry
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

https://www.kaa.ff.ukf.sk/

Katedra archeológie

doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
vedúca katedry
Hodžova 1, 949 01 Nitra

https://karch.ff.ukf.sk/

Katedra etiky a estetiky

doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.
vedúci katedry
Hodžova 1, 949 01 Nitra

https://www.kvae.ff.ukf.sk/

Katedra filozofie a politológie

PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
vedúca katedry
Hodžova 1, 949 01 Nitra

https://www.katedrafilozofieffukf.com/

Katedra histórie

Mgr. Alena Mikulášová, PhD.
vedúci katedry
Hodžova 1, 949 01 Nitra

http://www.khis.ff.ukf.sk/

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

doc. Mgr. Györgyi Janková, PhD.
vedúca katedry
Dražovská 4, 949 01 Nitra

http://www.kmkr.ff.ukf.sk/

Katedra romanistiky a germanistiky

prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
vedúca katedry
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

http://www.kger.ff.ukf.sk/

Katedra slovanských filológií

doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.
vedúci katedry
Štefánikova 67, 949 01 Nitra
www.ksjl.ff.ukf.sk
www.krus.ff.ukf.sk

http://www.ksjl.ff.ukf.sk/

Katedra translatológie

doc. Mgr. Emília Perez, PhD.
vedúca katedry
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

http://www.ktr.ff.ukf.sk/index.php/sk/

Katedra žurnalistiky a nových médií

Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.
vedúca katedry
B. Slančíkovej 1, 949 01 Nitra
www.kznm.ff.ukf.sk
www.mc.ff.ukf.sk

https://kznm.ff.ukf.sk/
Partneri

Spolupracujeme

img