Sledujte nás:

prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

dekan Filozofickej fakulty

Konzultačné hodiny

Pondelok: 10.00 - 12.00 hod.
Utorok: 10.00 - 12.00 hod.

PhDr. Daša Nováčiková, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

Konzultačné hodiny

Pondelok: 10.00 - 12.00 hod.
Streda: 10.00 - 12.00 hod.

Mgr. Patrik Petráš, PhD.

prodekan pre vzdelávanie

Konzultačné hodiny

Pondelok: 10.00 – 12.00 hod.
Utorok: 10.00 – 12.00 hod.

doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

Konzultačné hodiny

Pondelok: 8.30 – 10.30 hod.
Streda: 10.00 – 12.00 hod.

Partneri

Spolupracujeme

img