Sledujte nás:

Alžbeta Záhoráková v porote Choix Goncourt de Slovaquie

  • 21. marca 2024

Vo Francúzsku sa každoročne udeľuje prestížne literárne ocenenie Prix Goncourt, ktoré sa v posledných rokoch rozšírilo aj do viacerých krajín sveta pod názvom Choix Goncourt. Francúzsky inštitút na Slovensku a štyri katedry romanistiky filozofických fakúlt štyroch slovenských univerzít sa tento rok po prvý raz zapojili do tejto literárnej súťaže Goncourtovej akadémie a vďaka študentke Alžbete Záhorákovej a romanistke Mgr. Paula Píšovej, PhD., sa medzi ne radí aj Katedra romanistiky a germanistiky FF UKF v Nitre.

Podujatie prebiehalo od novembra do marca, pričom vyvrcholilo 13. marca 2024 záverečnou verejnou debatou zvolených porotcov z radov študentov zapojených katedier a zvolením finálneho víťaza. Celé slávnostné ukončenie projektu prebehlo za prítomnosti pani Paule Constant z Académie Goncourt, ktorá je taktiež významnou spisovateľkou a laureátkou Prix Goncourt z roku 1994 a 1998.

Finálnej debate a hlasovaniu však predchádzalo množstvo tvrdej práce v podobe načítania štyroch finálnych kníh (Gaspard Koenig : Humus; Éric Reinhardt: Sarah, Susanne et l’écrivain; Jean-Baptiste Andrea: Veiller sur elle; Neige Sinno: Triste tigre), početné interné debaty, interpretácie a analýzy diela na pôde našej univerzity, taktiež spoločné debaty so študentmi a vyučujúcimi z Univerzity Mateja Bela a pod. O to viac si ceníme, že sa študentka francúzskeho jazyka Alžbeta Záhoráková odhodlala zapojiť do tejto aktivity už v prvom ročníku svojho vysokoškolského štúdia, čo z nej urobilo akademicky najmladšiu členku tohtoročnej poroty. Ďakujeme jej za reprezentáciu katedry, fakulty a celej univerzity na vysokej úrovni a na záver gratulujeme autorke Neige Sinno k získaniu prvej ceny Choix Goncourt de Slovaquie.

Link na oficiálny článok Goncourtovej akadémie, kde si o tomto podujatí aj literárnej cene viete prečítať viac vo francúzštine: https://www.academiegoncourt.com/le-choix-de-la-slovaquie

Texte a foto: Mgr. Paula Píšová, PhD.

Partneri

Spolupracujeme

img