Sledujte nás:

Projekt Teaching Contemporary Aesthetics aj s nitrianskou stopou

  • 18. marca 2024

Na prelome októbra a novembra 2023 sa v online priestore uskutočnil trojdňový „estetický maratón“ v podobe pedagogického fóra Aesthetics Teaching Forum, ktorého hlavnou náplňou bola – ako to vyjadril jeho iniciátor a organizátor, filozof a estetik Valery Vinogradovs – „globálna estetická výchova“. Tento pedagogicky (a vo vzťahu k estetike ako disciplíne do značnej miery aj osvetovo) orientovaný projekt nadväzoval na knižnú trilógiu Aesthetic Literacy: Aesthetic Literacy Vol. 1: A Book for Everyone (2023), Aesthetic Literacy Vol. 2: Out of Mind (2023), Aesthetic Literacy Vol. 3: An Endgame (2024). Viac o obsahu kníh, na ktorých sa autorsky podieľali prof. Mgr. Juraj Malíček, PhD., Mgr. Peter Brezňan, PhD. a doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD. – v čase prípravy textov pracovníci Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie –, je možné sa dozvedieť tu: https://www.mongrelmatter.com/books

Súčasťou trojdňového programu Aesthetics Teaching Forum boli obsahovo i formálne rôznorodé prezentácie teoretičiek a teoretikov z rôznych kútov sveta, medzi inými zazneli aj prednášky významného amerického filozofa a estetika Arnolda Berleanta s názvom Perception and Engagement či fínskej teoretičky,  inak predsedníčky European Society for Aesthetics (ESA), Pauline von Bonsdorff Aesthetics in Childhood. Okrem ďalších prednášok, v ktorých sa participantky a participanti venovali širokej škále tém – napríklad africkej estetike (John Tunde Isola Bewaji), estetike živlov v kontexte antropocénu (Gray Kochhar-Lindgren), estetike hry a videohier (Shelby Moser), punkovej poetike (Jones Irwin) alebo feministickej estetike (Gemma Argüello Manresa) –  boli dôležitou súčasťou programu inšpiratívne a miestami aj skutočne rozsiahle diskusie.

Obsah fóra, na ktorom v spontánnom, a preto „živom“ dialógu s fínskym estetikom a teoretikom popkultúry Maxom Ryynänenom participoval doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD. (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky), reprezentujúc tak nielen slovenskú, ale de facto aj stredoeurópsku estetiku, je aktuálne dostupný online v podobe akéhosi estetického video-kurikula: https://www.mongrelmatter.com/teaching-aesthetics

Projekt Teaching Contemporary Aesthetics v estetických kruhoch zarezonoval. Dôkazom toho je aj otvárací text novembrového bulletinu European Society for Aesthetics: https://www.eurosa.org/wp-content/uploads/ESA_Newsletter_November2023.pdf. Estetické online-kurikulum charakterizujú jeho organizátori uvádzajúco prostredníctvom týchto slov: „Delivered by prominent pedagogues and scholars, our free course offers masterclasses that will benefit both teachers and students of aesthetics and the arts, as well as anyone who thinks that contemporary aesthetics is an abstract peripheral discipline“. Hoci súčasťou súboru voľne dostupných videozáznamov nie sú spomínané diskusie k jednotlivým príspevkom, tie samy osebe možno považovať za presvedčivú ukážku toho, aký má estetika ako disciplína (a vonkoncom nie disciplína abstraktná a periférna) aj v súčasnosti potenciál.

Text: doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD. – Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky
Foto a reprofoto: archív autora

Partneri

Spolupracujeme

img