Sledujte nás:

Kampaň študentov FF ku Dňu učiteľov

  • 3. apríla 2024

Študenti 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre vytvorili kampaň #podakujsKMKaR, ktorá bola spustená na sociálnych sieťach Facebook a Instagram od 25. marca do 28. marca 2024. Externí študenti Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy sa tento rok rozhodli venovať semestrálny projekt tematike Dňa učiteľov. Práca pedagógov je náročná a často vyčerpávajúca, no napriek tomu sú vyučujúci trpezliví a ochotní vždy pomôcť. Práve preto sa študenti rozhodli poďakovať všetkým vyučujúcim UKF špeciálnym projektom. K projektu sa vyjadrila vedúca katedry doc. Mgr. Gyӧrgyi Janková PhD.: „Pri príležitosti Dňa učiteľov sa na vysokoškolských učiteľov väčšinou pozabúda, takže tieto videá od našich študentov vnímame ako veľmi milé a originálne vyjadrenia ich vďaky, ktoré nás potešilo. Nápad je aplikačným výstupom z dvoch predmetov nášho študijného programu zameraných na tvorbu marketingovo-komunikačných projektov a na text v digitálnej komunikácii. Som rada, že sa študentom podarilo tento nápad prepojiť s teoretickými východiskami a tak efektívne ich aplikovať v praktickej rovine.“

Kampaň tvorili 3 fázy:
1. fáza: teasingová časť, kedy boli v priebehu troch dní (od 25. do 27. marca 2024) uverejnené 3 príspevky s otázkami, ktoré mali vyvolať záujem, no najmä zamyslenie sa nad prácou učiteľa. Napríklad „Chcel by si byť v koži učiteľa?“.

2. fáza: 28. marca, teda presne na Deň učiteľov, bolo dopoludnia zverejnené 1. video, v ktorom študenti hrajú svojich vyučujúcich a vtipne predstavujú situácie, ktoré pedagóg bežne zažíva. Video bolo vytvorené podľa aktuálneho trendu „Som učiteľ, samozrejme že…“.
3. fáza: Deň učiteľov bol zavŕšený zverejnením 2. videa, v ktorom študenti KMKaR vyjadrujú vďačnosť všetkým vyučujúcim UKF v Nitre. Príspevok bol doplnený o text, ktorého cieľom bolo zapojiť aj ostatných študentov do výzvy poďakovať sa svojim učiteľom.

Výsledky kampane
Kampaň priniesla vysoké čísla – veď len za prvé 2 hodiny od publikovania dosiahlo prvé video viac ako 2 300 organických videní. Aktuálne (k 30. marcu 2024) má video o stereotypoch viac ako 8 200 videní, 235 interakcií v podobe komentárov, uložení a páči sa mi to. Vďaka videu sme oslovili viac ako 4 680 užívateľov. Druhé video, ktoré obsahovalo ďakovné odkazy, má aktuálne (k 30. marcu 2024) viac ako 2 800 videní. Jednotlivé grafiky, ktoré obsahovali otázky na zamyslenie, dosiahli celkový reach (dosah) spoločne 981 užívateľov. „Som veľmi rada, že náš semestrálny projekt mal taký veľký úspech a že sme mohli prostredníctvom neho poďakovať ľuďom, ktorí nás formujú a pripravujú na náš pracovný život. Do projektu sme sa zapojili ako skupina a každý prispel svojím kúskom,“ zhodnotila Veronika, ktorá je jednou zo študentov, ktorí projekt pripravovali.

Text: Kristína Dvorská, študentka FF – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Foto: archív KMKaR
Partneri

Spolupracujeme

img