Sledujte nás:

Dekanát Filozofickej fakulty

Štefánikova 67, 949 01 Nitra
+421 37 6408 450
dekanatff@ukf.sk

Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

037/6408 373
PhDr. Katarína Sedlárová
ksedlarova@ukf.sk

Sekretariát dekanátu

037/6408 450
RNDr. Zuzana Eckhardt
dekanatff@ukf.sk

Ekonomické oddelenie

037/6408 502

Bc. Marcela Benčíková
mbencikova@ukf.sk

Ing. Monika Šutková
msutkova@ukf.sk

Projektové oddelenie

037/6408 499

Ing. Henrieta Cherid
hcherid@ukf.sk

Technické oddelenie FF

037/6408 466
Mgr. Jalal Al-Ali, PhD.
jalali@ukf.sk

Mgr. Peter Hanák
phanak@ukf.sk

037/6408 429
Ing. Branislav Černák
bcernak@ukf.sk

037/6408 509
Ing. Marián Mancír
mmancir@ukf.sk

037/6408 501
PaedDr. Peter Horváth
phorvath@ukf.sk

Študijné oddelenie

Kontakty TU

Partneri

Spolupracujeme

img