Sledujte nás:

Študijné oddelenie FF – interné formy štúdia

Úradné hodiny: pondelok – štvrtok: 9.00 –12.00

Helena Pagáčová
tel.: 037/6408 457
e-mail: hpagacova@ukf.sk

bakalárske jednoodborové študijné programy: anglistika, aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce, riadenie kultúry a turizmu, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, žurnalistika
medziodborové bakalárske študijné programy: žurnalistika – história
magisterské jednoodborové študijné programy: anglický jazyk v odbornej komunikácii, aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo, riadenie kultúry a turizmu, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, žurnalistika

Zuzana Spišáková
tel.: 037/6408 458
e-mail: zspisakova@ukf.sk

bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, etnológia, filozofia, história, kulturológia, marketingová komunikácia a reklama, pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo, politológia
medziodborové bakalárske študijné programy: história – filozofia, politológia – filozofia
magisterské jednoodborové študijné programy: archeológia, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, etnológia, história, kulturológia, marketingová komunikácia a reklama, politológia

Monika Szabóová
tel.: 037/6408 458
e-mail: mszaboova@ukf.sk

bakalárske učiteľské študijné programy: učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie)
bakalárske študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
magisterské študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
magisterské učiteľské študijné programy: učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie)

Študijné oddelenie FF – externé formy štúdia | Administrátor AIS pre doktorandov | Poplatky a školné

Ing. Monika Václavová
tel.: 037/6408 468
e-mail: mvaclavova@ukf.sk

Administrátor AIS pre interné a externé formy štúdia


Ing. Ladislav Bartosiewicz
tel.: 037/6408 468
e-mail: lbartosiewicz@ukf.sk

Konzultácie pre zahraničných študentov

Kostiantyn Karenin
utorok: 9.00 – 12.00 hod.
e-mail: kostiantyn.karenin@student.ukf.sk
(možnosť komunikovať po anglicky, ukrajinsky alebo rusky)