Sledujte nás:

Jaguar Land Rover Slovakia o etike vo firemnom prostredí na Katedre anglistiky a amerikanistiky

  • 26. marca 2024

V rámci prípravy na odbornú prax vo firemnom prostredí absolvovali 18. marca 2024 študenti magisterského študijného programu Anglický jazyk pre odbornú komunikáciu prednášku spojenú s workshopom venovanú otázkam etiky a compliance vo firemnom prostredí. Pozvaným prednášateľom bol pán Martin Podkonický, vedúci oddelenia Práva a compliance v Jaguar Land Rover Slovakia s. r. o. Úvodná prednáška poskytla teoretický rámec pre následnú diskusiu o tom, čo je etické vo firemnom prostredí, akú rolu hrá compliance v slovenskom podnikateľskom prostredí, osvetlili sa otázky klientelizmu, rodinkárstva, príprava etického kódexu vo firme, pojem ´whistle-blower´ a mnohé ďalšie javy, s ktorými sa vo firemnom prostredí naši absolventi môžu v súčasnosti stretnúť. V rámci praktickej časti vytvorili študenti pracovné skupiny, v ktorých riešili jednotlivé prípadové štúdie, pričom preukázali výborné komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, schopnosť tímovej práce,  analytického a tvorivého myslenia. Prezentácia výsledných rozhodnutí a rôznych pohľadov na možné riešenie problémových situácií otvorili zaujímavú a podnetnú diskusiu. Prednáška a workshop v anglickom jazyku, vedené erudovaným predstaviteľom významného výrobného závodu v našom regióne, umožnili študentom nahliadnuť do reálneho firemného prostredia a poukázali na prepojenie ich štúdia s reálnou praxou. Študenti tak získali nielen ďalšiu motiváciu pre úspešné štúdium, ale aj podnety pre potenciálne zaradenie do pracovného procesu.

Text a foto: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc. Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre

Partneri

Spolupracujeme

img