Sledujte nás:
  • 20. júna 2024

Medzinárodné katecheticko-sociologické sympózium

V dňoch 14. a 15. júna 2024 sa na Katolíckej Univerzite Jána Pavla II. v Lubline (Poľsko) konalo medzinárodné katecheticko-sociologické sympózium na tému Náboženská výchova mládeže – výzvy a perspektívy.

  • 18. júna 2024

Zborník o nových prístupoch v jazykovom vzdelávaní

V dňoch 15. až 17. mája 2024 sa uskutočnilo záverečné podujatie bilaterálnej iniciatívy medzi Katedrou romanistiky a germanistiky UKF v Nitre a Univerzitou na Islande. Išlo o medzinárodnú konferenciu s názvom Novel Techniques and Approaches in Language Teaching.

  • 11. júna 2024

Minister ocenil profesorku z Filozofickej fakulty UKF

Na slávnostnom ceremoniáli odovzdávania Ceny sv. Gorazda v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker dňa 7. júna 2024 udelil zlaté, strieborné a bronzové medaily 67 pedagógom, ktorí sa významne pričinili o rozvoj školstva na Slovensku.

  • 11. júna 2024

Tlmočnícky ústav FF jubiluje

Tlmočnícky ústav FF UKF oslávi v tomto roku 20. výročie svojej existencie. Bol založený v roku 2004 z iniciatívy prof. PaedDr. Zdenky Gadušovej, CSc., vtedajšej dekanky FF, a prof. PhDr. Gabriely Miššíkovej, CSc., ktorá na čele TÚ FF stála až do roku 2023.

  • 6. júna 2024

Pútavé aktivity v rámci projektu Erasmus+ KA2 SSHTeaching21 v Hradci Králové

V dňoch 15. až 17. mája sa na Univerzite Hradec Králové uskutočnil finálny okruh aktivít spojených s projektom Erasmus+ KA2 projektu SSHTeaching21.

  • 31. mája 2024

Slávnostné odovzdanie diplomov víťazom ŠVOUČ

Dňa 13. mája 2024 sa na Filozofickej fakulte konala slávnosť, na ktorej dekan Filozofickej fakulty prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., odovzdal diplomy víťazom tohtoročnej Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti.

  • 28. mája 2024

Sociálna kampaň „Ženské vzory“ otvára tému objektifikácie žien v spoločnosti

Kampaň „Ženské vzory“ vznikla ako iniciatíva študentiek z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a pracuje s myšlienkou vnímania žien súčasnou mladou generáciou.

  • 15. mája 2024

Dekani filozofických fakúlt na rokovaní na Ministerstve školstva

Dňa 7. mája 2024 sa uskutočnilo rokovanie dekaniek a dekanov filozofických fakúlt so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Róbertom Zsemberom.

  • 15. mája 2024

Siluety krás Benátska

V dňoch 5. – 9. mája 2024 sa uskutočnila viacdňová odborná exkurzia (Benátky, Verona, Vicenza, Padova), ktorú organizačne pripravila doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD., a garančne viedol prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., z Oddelenia kulturológie Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF UKF v Nitre.

Partneri

Spolupracujeme

img