Sledujte nás:

Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu v AR 2024/2025

  • 3. apríla 2024
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia,
dovoľujeme si Vás informovať, že UKF v Nitre otvára 1. kolo prihlasovania na mobilitu v rámci obľúbeného programu Erasmus – (krajiny EÚ alebo EHP) pre ZIMNÝ SEMESTER akademického roka 2024/2025.
Študenti (denné a externé štúdium) sa môžu prihlásiť na:
  • mobilitu štúdium do 19. apríla 2024
  • mobilitu stáž do 10. mája 2024
Zamestnanci sa môžu prihlásiť na:
  • mobilitu výučba do 31. mája 2024
  • mobilitu školenie do 31. mája 2024

Mobilitu štúdium a prednáškový pobyt je možné zrealizovať len na vysokoškolskej inštitúcii v zahraničí, s ktorou má UKF v Nitre platnú Erasmus bilaterálnu dohodu v aktuálnom akademickom roku. Zoznam platných Erasmus+ bilaterálnych dohôd je k dispozícii u fakultných Erasmus+ koordinátorov. Program Erasmus+ ponúka zaujímavé a variabilné typy mobilít, z ktorých si určite vyberiete!

Partneri

Spolupracujeme

img