Sledujte nás:
  • 13. novembra 2023

Cena dekana za rok 2023 – výzva na návrhy

Kategórie: 1. za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť (mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu), 2. za publikačnú činnosť...

  • 26. októbra 2023

Rektorské voľno (2.11. 2023)

Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých udeľuje rektor študentom dňa 2. novembra 2023 rektorské voľno. prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. rektor

  • 26. októbra 2023

Dekanské voľno (31.10. 2023)

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., udeľuje DEKANSKÉ VOĽNO dňa 31. októbra 2023 (utorok) pre...

  • 19. októbra 2023

Pozvánka na stretnutie so zahraničnými študentmi 1. ročníka, ktorí navštevujú kurzy slovenského jazyka

Pozývame všetkých zahraničných študentov 1. ročníka, ktorí v termíne 18. – 22. septembra 2023 absolvovali Úvodný kurz slovenského jazyka a...

  • 5. októbra 2023

Slovenský jazyk pre cudzincov – ponuka predmetov

Oznamujeme zahraničným študentom, že stále majú možnosť prihlásiť sa niektorý z predmetov Slovenský jazyk pre cudzincov (možnosť zvoliť si predmet...

  • 19. septembra 2023

Národný štipendijný program – nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola ZVEREJNENÁ NOVÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM na...

  • 19. septembra 2023

Začiatok výučby v zimnom semestri 2023/2024 na FF UKF

Na základe rozhodnutia dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., sa výučba na Filozofickej fakulte UKF...