Sledujte nás:
Deň otvorených dverí 22. 2. 2024

Misia „Budúcnosť s FF“ prichádza: Si ready?

UKF v Nitre získala akreditáciu

Sme úspešnou a kvalitnou univerzitou

Sleduj nás na sociálnych sieťach

Filozofická fakulta UKF v Nitre

Icon
Ako sa prihlásiť na FF UKF v Nitre?

Informácie o prijímacom konaní pre uchádzačov a prijatých študentov

Elektronická prihláška na štúdium Výsledky prijímacieho konania Elektronická návratka
Icon
Novinky

Zoznam všetkých dôležitých oznamov, noviniek a udalostí

Všetky oznamy Všetky aktuality Všetky udalosti
Aktuality

Aktuality na FF UKF v Nitre

Dohoda o spolupráci s Inštitútom národnej histórie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje.
21. februára 2024

Dohoda o spolupráci s Inštitútom národnej histórie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje.

Dňa 12. februára 2024 dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. a riaditeľ Inštitútu národnej histórie...

UKF získala inštitucionálnu akreditáciu
16. februára 2024

UKF získala inštitucionálnu akreditáciu

UKF v Nitre ako prvá veľká verejná univerzita získala inštitucionálnu akreditáciu od SAAVŠ. Dňa 8. februára 2024 rozhodla Výkonná rada Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo Slovenskej republiky, že Vnútorný systém zabezpečovania kvality UKF a jeho implementácia je v súlade so štandardmi SAAVŠ.

Rozšírenie spolupráce s Albánskom
15. februára 2024

Rozšírenie spolupráce s Albánskom

V dňoch 29. 01. – 02. 02. 2024 navštívili v rámci mobilít Erasmus+ KA171 Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre reprezentantky Univerzity Alexandёr Moisiu v Drači v Albánsku - dekanka Pedagogickej fakulty Prof. Dr. Klodiana Leka a vedúca Katedry cudzích jazykov Prof. Anita Muha.

Štvrtý ročník Zimnej školy filozofie výchovy 2024
9. februára 2024

Štvrtý ročník Zimnej školy filozofie výchovy 2024

V týždni od 29. januára do 2. februára zorganizovala Pedagogická sekcia Českej kresťanskej akadémie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína v Nitre a Vyššia odborná škola sociálno-pedagogická a teologická JABOK ďalší, v poradí už štvrtý ročník medzinárodnej Zimnej školy filozofie výchovy. Tento rok podujatie okrem univerzitných študentov a pedagógov oslovilo aj gymnazistov z Biskupského gymnázia v Českých Budějoviciach, ktorí sa k podujatiu pripojili v strede týždňa.

Spevácka skupina Ulijanky súčasťou oceneného projektu
4. februára 2024

Spevácka skupina Ulijanky súčasťou oceneného projektu

Nadácia Tatra banky zverejnila svoje tohtoročné nominácie na Cenu nadácie Tatra banky za umenie 2023. Medzi nominovanými za hudbu je aj Ján Kružliak ml., a to za autorstvo hudobného konceptu, aranžmán a spoludramaturgiu koncertného programu Obrázky zo Slovenska, ktorého nedielnou súčasťou bola od nitrianskeho uvedenia na Etnologických dňoch.

Fašiangy s divadlom VYDI už onedlho
22. januára 2024

Fašiangy s divadlom VYDI už onedlho

Nie jednu, ale hneď niekoľko možností, ako aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas na našej univerzite, ponúka vysokoškolské divadlo UKF v Nitre VYDI. Svoje zastúpenie a úlohy v ňom majú herci, režiséri, osvetľovači, zvukári, scénickí výtvarníci a ďalšie „profesie“, ktoré s chodom divadla bezprostredne súvisia.

Image
Image
O našej fakulte

O našej fakulte

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dynamicky profilovala v celom spektre jej pôsobenia od svojho vzniku v roku 1993 ako moderná výchovno-vzdelávacia, vedeckovýskumná a umelecká ustanovizeň.

Dnes predstavuje zrelú a rešpektovanú vzdelávaciu inštitúciu v európskom akademickom priestore.

 

 

Aktuálne oznamy

Oznamy

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v rámci programu cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2023

15. februára 2024

Oznámenie o inauguračných prednáškach doc. Habaja a doc. Kondrlu 29. februára

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 29. februára 2024 o 9,00 hod. sa v zasadacej miestnosti...

Čítať viac
26. októbra 2023

Rektorské voľno (2.11. 2023)

Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých udeľuje rektor študentom dňa 2. novembra 2023 rektorské voľno. prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. rektor

Čítať viac
26. októbra 2023

Dekanské voľno (31.10. 2023)

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., udeľuje DEKANSKÉ VOĽNO dňa 31. októbra 2023 (utorok) pre...

Čítať viac
19. októbra 2023

Pozvánka na stretnutie so zahraničnými študentmi 1. ročníka, ktorí navštevujú kurzy slovenského jazyka

Pozývame všetkých zahraničných študentov 1. ročníka, ktorí v termíne 18. – 22. septembra 2023 absolvovali Úvodný kurz slovenského jazyka a...

Čítať viac
5. októbra 2023

Slovenský jazyk pre cudzincov – ponuka predmetov

Oznamujeme zahraničným študentom, že stále majú možnosť prihlásiť sa niektorý z predmetov Slovenský jazyk pre cudzincov (možnosť zvoliť si predmet...

Čítať viac
19. septembra 2023

Národný štipendijný program – nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola ZVEREJNENÁ NOVÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM na...

Čítať viac
19. septembra 2023

Začiatok výučby v zimnom semestri 2023/2024 na FF UKF

Na základe rozhodnutia dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., sa výučba na Filozofickej fakulte UKF...

Čítať viac
Nadchádzajúce udalosti

Udalosti

22 február 2024

DOD FF UKF v Nitre

Tento Deň otvorených dverí bude zážitok. Naskoč 22. 2. 2024 na misiu „Budúcnosť s FF“ a nakukni do tej svojej.

08:30-13:00 Ul. Boženy Slančíkovej 1, Nitra
29. január - 2. február 2024

Zimná škola filozofie výchovy 2024

Pedagogická sekce České křesťanské akademie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Vyšší odborná škola Jabok  Vás pozývajú od 29. januára do 2. februára 2024 na online cyklus prednášok prostredníctvom Microsoft Teamsu.

Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
13 december 2023

Kolokvium – okrúhly stôl s názvom „SO MANY INSIGHTS OF SEMIOTICS AND PHILOSOPHY ON CULTURE & ARTS TODAY…“

Podujatie sa koná v nadväznosti na prednášku riaditeľa International Semiotic Institute ass. prof. Tylera Jamesa Bennetta, PhD.

09:00-13:00 UNI klub UKF – Trieda A. Hlinku 1
Partneri

Spolupracujeme

img