Sledujte nás:
17. až 19. november 2023 "Vidiečanova Habovka"

Študenti oddelenia etnológie ÚMKTKE zožali veľký úspech

Sleduj nás na sociálnych sieťach

Filozofická fakulta UKF v Nitre

Icon
Ako sa prihlásiť na štúdium?

Informácie o prijímacom konaní pre uchádzačov a prijatých študentov

Elektronická prihláška na štúdium Výsledky prijímacieho konania Elektronická návratka
Icon
Novinky

Zoznam všetkých dôležitých oznamov, noviniek a udalostí

Všetky oznamy Všetky aktuality Všetky udalosti
Aktuality

Aktuality na FF UKF v Nitre

Medzinárodné vedecké sympózium „Písanie histórie v Byzancii“
1. decembra 2023

Medzinárodné vedecké sympózium „Písanie histórie v Byzancii“

Centrum pre byzantské, novogrécke a cyperské štúdiá univerzity v Granade a Grécky inštitút byzantských a postbyzantských štúdií v Benátkach zorganizovali Medzinárodné vedecké sympózium na tému „Písanie histórie v Byzancii“, ktoré sa v dňoch 16. – 19. novembra 2023 uskutočnilo v španielskom historickom meste Granada.

Workshop na tlmočníckom ústave FF UKF v Nitre
30. novembra 2023

Workshop na tlmočníckom ústave FF UKF v Nitre

V rámci workshopu boli formou prednášky predstavené základy rodinného práva USA a Veľkej Británie a terminologické a kolokačné osobitosti prekladu vybraných textových žánrov rodinného práva.

Na Katedre histórie FF UKF v Nitre sa uskutočnila vedecká konferencia
29. novembra 2023

Na Katedre histórie FF UKF v Nitre sa uskutočnila vedecká konferencia

Dňa 15. novembra 2023 sa na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala ďalšia historická medievistická vedecká konferencia na tému „Komunikačné stratégie duchovenstva v stredovekom Uhorskom kráľovstve“.

Návšteva nemeckej veľvyslankyne na UKF
29. novembra 2023

Návšteva nemeckej veľvyslankyne na UKF

Jej excelencia nemecká veľvyslankyňa na Slovensku Barbara Wolf navštívila v utorok 14.11. 2023 Filozofickú Fakultu UKF v Nitre.

Literárne kolokvium s medzinárodnou účasťou
29. novembra 2023

Literárne kolokvium s medzinárodnou účasťou

V dňoch 6. – 8.  novembra 2023 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky uskutočnil 17. ročník tradičného literárneho kolokvia, tentoraz na tému Literature and Natural World.

Študenti editorstva na exkurzii v Štátnom archíve
29. novembra 2023

Študenti editorstva na exkurzii v Štátnom archíve

22. novembra 2023 navštívili študenti editorstva a vydavateľskej praxe z Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre Štátny archív v...

Image
Image
O našej fakulte

O našej fakulte

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dynamicky profilovala v celom spektre jej pôsobenia od svojho vzniku v roku 1993 ako moderná výchovno-vzdelávacia, vedeckovýskumná a umelecká ustanovizeň.

Dnes predstavuje zrelú a rešpektovanú vzdelávaciu inštitúciu v európskom akademickom priestore.

 

 

Auktuálne oznamy

Oznamy

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v rámci programu cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2023

13. novembra 2023

Cena dekana za rok 2023 – výzva na návrhy

Kategórie: 1. za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť (mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu), 2. za publikačnú činnosť...

Čítať viac
26. októbra 2023

Rektorské voľno (2.11. 2023)

Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých udeľuje rektor študentom dňa 2. novembra 2023 rektorské voľno. prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. rektor

Čítať viac
26. októbra 2023

Dekanské voľno (31.10. 2023)

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., udeľuje DEKANSKÉ VOĽNO dňa 31. októbra 2023 (utorok) pre...

Čítať viac
19. októbra 2023

Pozvánka na stretnutie so zahraničnými študentmi 1. ročníka, ktorí navštevujú kurzy slovenského jazyka

Pozývame všetkých zahraničných študentov 1. ročníka, ktorí v termíne 18. – 22. septembra 2023 absolvovali Úvodný kurz slovenského jazyka a...

Čítať viac
5. októbra 2023

Slovenský jazyk pre cudzincov – ponuka predmetov

Oznamujeme zahraničným študentom, že stále majú možnosť prihlásiť sa niektorý z predmetov Slovenský jazyk pre cudzincov (možnosť zvoliť si predmet...

Čítať viac
19. septembra 2023

Národný štipendijný program – nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola ZVEREJNENÁ NOVÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM na...

Čítať viac
19. septembra 2023

Začiatok výučby v zimnom semestri 2023/2024 na FF UKF

Na základe rozhodnutia dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., sa výučba na Filozofickej fakulte UKF...

Čítať viac
18. septembra 2023

Oznam o začiatku Úvodného kurzu slovenského jazyka a kultúry pre študentov UKF

Milé študentky, milí študenti, veľmi nás teší Váš záujem o absolvovanie Úvodného kurzu slovenského jazyka a kultúry pre študentov UKF,...

Čítať viac
Nadchádzajúce udalosti

Udalosti

4-6. december 2023

Jazykový kurz islandčiny

Katedra romanistiky a germanistiky FF UKF v Nitre organizuje Jazykový kurz islandčiny od 4.12.2023 do 6.12.2023. Miesto konania: Filozofická fakulta...

13:00-14:30
25 november 2023

Workshop k anglickej právnej terminológii z oblasti rodinného práva

Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty organizuje dňa 25. novembra 2023 celodenný workshop k anglickej právnej terminológii z oblasti rodinného práva. Miesto...

09:00-15:40
21 november 2023

Interdisciplinárne dialógy – Ing. Peter Holúbek – Jaskyňa a človek

Srdečne Vás pozývame na ďalšiu z prednášok z cyklu Interdisciplinárne dialógy, ktorý pripravuje Filozofická fakulta pod záštitou dekana Filozofickej fakulty...

14:45-16:00