Sledujte nás:
Prihlášky na Bc. a Mgr. štúdium do 15. augusta 2024

2. kolo prijímacieho konania otvorené!

Podajte si prihlášku do 30. júna 2024!

Chcete si rozšíriť svoju pedagogickú kvalifikáciu o nový vyučovací predmet?

Všetkým absolventkám a absolventom srdečne blahoželáme!

UKF v Nitre získala akreditáciu

Sme úspešnou a kvalitnou univerzitou

Aktuality

Aktuality na FF UKF v Nitre

Medzinárodné katecheticko-sociologické sympózium
20. júna 2024

Medzinárodné katecheticko-sociologické sympózium

V dňoch 14. a 15. júna 2024 sa na Katolíckej Univerzite Jána Pavla II. v Lubline (Poľsko) konalo medzinárodné katecheticko-sociologické sympózium na tému Náboženská výchova mládeže – výzvy a perspektívy.

Zborník o nových prístupoch v jazykovom vzdelávaní
18. júna 2024

Zborník o nových prístupoch v jazykovom vzdelávaní

V dňoch 15. až 17. mája 2024 sa uskutočnilo záverečné podujatie bilaterálnej iniciatívy medzi Katedrou romanistiky a germanistiky UKF v Nitre a Univerzitou na Islande. Išlo o medzinárodnú konferenciu s názvom Novel Techniques and Approaches in Language Teaching.

Minister ocenil profesorku z Filozofickej fakulty UKF
11. júna 2024

Minister ocenil profesorku z Filozofickej fakulty UKF

Na slávnostnom ceremoniáli odovzdávania Ceny sv. Gorazda v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker dňa 7. júna 2024 udelil zlaté, strieborné a bronzové medaily 67 pedagógom, ktorí sa významne pričinili o rozvoj školstva na Slovensku.

Tlmočnícky ústav FF jubiluje
11. júna 2024

Tlmočnícky ústav FF jubiluje

Tlmočnícky ústav FF UKF oslávi v tomto roku 20. výročie svojej existencie. Bol založený v roku 2004 z iniciatívy prof. PaedDr. Zdenky Gadušovej, CSc., vtedajšej dekanky FF, a prof. PhDr. Gabriely Miššíkovej, CSc., ktorá na čele TÚ FF stála až do roku 2023.

Pútavé aktivity v rámci projektu Erasmus+ KA2 SSHTeaching21 v Hradci Králové
6. júna 2024

Pútavé aktivity v rámci projektu Erasmus+ KA2 SSHTeaching21 v Hradci Králové

V dňoch 15. až 17. mája sa na Univerzite Hradec Králové uskutočnil finálny okruh aktivít spojených s projektom Erasmus+ KA2 projektu SSHTeaching21.

Slávnostné odovzdanie diplomov víťazom ŠVOUČ
31. mája 2024

Slávnostné odovzdanie diplomov víťazom ŠVOUČ

Dňa 13. mája 2024 sa na Filozofickej fakulte konala slávnosť, na ktorej dekan Filozofickej fakulty prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., odovzdal diplomy víťazom tohtoročnej Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti.

Nadchádzajúce udalosti

Udalosti

15 máj 2024

Medzinárodný vedecký seminár: Media – Creativity – Digital text

Seminár je organizovaný pod záštitou Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

10:00-14:00 ul. Dražovská 4, miestnosť 212
13 máj 2024

Celoslovenské kolo ŠVOK v odbore etnológia

Dňa 14. mája 2024 sa na pôde Oddelenia etnológie Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutoční celoslovenské kolo Študentskej vedeckej a odbornej konferencie v odbore etnológia.

07:00-00:00
7 máj 2024

Interdisciplinárne dialógy

Srdečne Vás pozývame na ďalšiu prednášku z cyklu Interdisciplinárne dialógy, ktorá sa uskutoční 7. 5. 2024 o 14.45 hod. v Akropole FF UKF (Hodžova 1, Nitra).

14:45-17:00 Akropola FF (Hodžova 1, Nitra)
Image
Image
O našej fakulte

O našej fakulte

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dynamicky profilovala v celom spektre jej pôsobenia od svojho vzniku v roku 1993 ako moderná výchovno-vzdelávacia, vedeckovýskumná a umelecká ustanovizeň.

Dnes predstavuje zrelú a rešpektovanú vzdelávaciu inštitúciu v európskom akademickom priestore.

 

 

Partneri

Spolupracujeme

img