Sledujte nás:

Rozvrhy externého štúdia

 

Školné za externé formy štúdia

  • Postup pri úhrade školného v akademickom roku 2023/2024 nájdete tu. 
  • MANUÁL – kontrola úhrady školného + vytlačenie príkazu na úhradu
  • Výška školného na akademický rok 2023/2024 je stanovená smernicou 46/2022 – Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch na akademický rok 2023/2024.
  • Druhú splátku školného je potrebné uhradiť do 31.1.2024 (univerzita nebude študentov vyzývať k úhrade druhej splátky; potvrdenie o úhrade druhej splátky nie je potrebné dokladovať a ani posielať mailom)
  • Študenti, ktorí sa v akad. roku 2021/2022 dostanú do nadštandardnej dĺžky štúdia, sa riadia predpismi, ktoré sú uvedené tu.
  • Žiadosť o zníženie alebo odpustenie školného je možné podať do 15. 8. 2024 (žiadosť na stiahnutie tu).
  • V prípade problémov a otázok sa obráťte, prosím, na pani Ing. Monika Václavová (tel. +421-(0)37-6408468 alebo e-mail:mvaclavova@ukf.sk.
Partneri

Spolupracujeme

img