Sledujte nás:

Prečo študovať na FF UKF v Nitre?

 • 13. marca 2024
  • Sme rešpektovanou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou doma i v zahraničí.
  • Máme dlhodobú, viac ako šesťdesiatročnú tradíciu v poskytovaní vysokoškolského vzdelávania v humanitných odboroch.
  • Sme jednou z najväčších filozofických fakúlt na Slovensku.

 

Prečo si teda vybrať našu fakultu?

 • Naše študijné programy sú plne akreditované
  V roku 2024 získala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ako prvá veľká verejná univerzita na Slovensku inštitucionálnu akreditáciu od Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Univerzita tým získala právo vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy v jednotlivých študijných programoch, čím dokážeme flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce a spoločnosti.

 

štúdium bakalárske programy denné magisterské programy denné

 

 • Bez prijímačiek
  Na takmer všetky študijné programy bakalárskeho štúdia (s výnimkou marketingovej komunikácie a reklamy) prijímame bez prijímacích skúšok, väčšinou na základe posúdenia výsledkov zo strednej školy.
 • Voľná kombinovateľnosť predmetov učiteľského štúdia
  Iba u nás si môžeš voľne vybrať kombináciu predmetov učiteľského štúdia, a to aj medzi fakultami. Chceš učiť históriu a biológiu? U nás žiadny problém!
 • Prispôsob si rozvrh!
  Pri študijných programoch s väčším počtom študentov máš možnosť prispôsobiť si termíny jednotlivých predmetov napríklad svojmu dochádzaniu alebo ďalším aktivitám.
 • Dôraz na prax
  V rámci vzdelávania kladieme veľký dôraz na prax a aplikáciu poznatkov, čo sa prejavuje v širokom rozsahu pedagogickej praxe v učiteľských študijných programoch a intenzívnou spoluprácou s externými inštitúciami pri zabezpečovaní odbornej praxe v neučiteľských študijných programoch.
 • Kvalita
  Budú Ťa učiť odborne fundovaní pedagógovia, akceptovaní odborníci vo svojich oblastiach na domácom i medzinárodnom poli. Naša Katedra translatológie má ako jediná na Slovensku certifikát EMT (European Master’s in Translation), čím sa naše magisterské štúdium prekladateľstva a tlmočníctva zaradilo do siete najkvalitnejších prekladateľských študijných programov európskych vysokých škôl s oprávnením používať značku a logo EMT.
 • Zaujíma nás, ako dokážeš svoje poznatky uplatniť pri samostatnej tvorivej práci
  Štátna skúška na bakalárskom stupni štúdia pozostáva iba z obhajoby bakalárskej práce. Všímame si, ako vieš uplatniť získané poznatky, vedomosti a zručnosti pri samostatnej tvorivej práci. Žiadna bifľovačka, žiadny stres z ťahania otázok! 😉
 • Nebude to len o štúdiu!
  U nás máš možnosť širokého študentského vyžitia — Októberfest, Imatrikulačný ples, Študentské dni nitrianskych univerzít, to je len malá ochutnávka z najväčších podujatí, ktoré môžeš počas štúdia zažiť!
 • Uplatni u nás svoje nadanie!
  Takisto Ti ponúkame aj ďalšie možnosti individuálneho uplatnenia — môžeš sa zapojiť do kurzov kreatívneho písania, prezentovať svoju tvorbu na Literárnych večeroch v Univerzitnom tvorivom ateliéri, aktívne pôsobiť v študentskom divadle VYDI a mnoho, mnoho iného.

 

Ešte váhaš? Príď k nám a presvedč sa! Prihlášku na bakalárske štúdium si môžeš podať do 31. marca 2024 na tomto linku.

Tešíme sa na Teba! 😊

Partneri

Spolupracujeme

img