Sledujte nás:
  • 27. novembra 2023

Štyri roky v medzinárodnej sieti EMT priniesli množstvo benefitov

S blížiacim sa záverom tohto roka uplynie štvorročné obdobie aktuálneho členstva študijných programov Katedry translatológie FF UKF v Nitre v...

  • 27. novembra 2023

Nový výstavný priestor pre tvorivých študentov

QEST GALLERY – Bližšie k sebe Filozofická fakulta otvorila nový výstavný priestor na hornom poschodí budovy na Štefánikovej 67. QEST...

  • 17. novembra 2023

17. novembra si pripomíname významný historický deň

Ctené kolegyne, ctení kolegovia, milé študentky, milí študenti, 17. novembra si pripomíname významný historický deň. Má viac prívlastkov, no predovšetkým...

  • 15. novembra 2023

Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu na ÚMKTKE FF UKF v Nitre

Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF UKF v Nitre organizoval dňa 25. októbra 2023 v priestoroch Študentského...

  • 14. novembra 2023

Ocenená publikácia

3. októbra 2023 udeľoval Literárny fond v Bratislave ceny a prémie za najprínosnejšie publikácie z minulého roka. Jednou z ocenených...

  • 9. novembra 2023

Slávnostná imatrikulácia študentiek a študentov 1. ročníka

Začiatok novembra je na našej univerzite tradične spojený s imatrikuláciami študentiek a študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Ani tento rok nebol výnimkou....

  • 7. novembra 2023

Na charaktere záleží

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda zorganizoval dňa 24.10.2023 ďalšiu prednášku z cyklu Dialógy o náboženstve a etike...