Deň otvorených dverí 22. 2. 2024

Misia „Budúcnosť s FF“ prichádza: Si ready?

UKF v Nitre získala akreditáciu

Sme úspešnou a kvalitnou univerzitou

Sleduj nás na sociálnych sieťach

Filozofická fakulta UKF v Nitre

Image
Image
Nadchádzajúce udalosti

Udalosti

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v rámci programu cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2023