Sledujte nás:

Uchádzač/uchádzačka si vyberá kombináciu dvoch predmetov z nasledovnej ponuky alebo si môže ľubovoľný z uvedených predmetov skombinovať s predmetom z ponuky Fakulty prírodných vied a informatiky, Fakulty stredoeurópskych štúdií alebo Pedagogickej fakulty (v takom prípade podáva uchádzač/uchádzačka prihlášku na jednu z uvedených fakúlt podľa prvého zvoleného predmetu v kombinácii).

Partneri

Spolupracujeme

img