Sledujte nás:

Oznam o inauguračnej prednáške – doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicova, PhD.

  • 23. apríla 2024

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 16. mája 2024 o 13,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční inauguračná prednáška Doc. Mgr. Edity Hornáčkovej Klapicovej, PhD., pracovníčky Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofia v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry.
Názov inauguračnej prednášky: Rozvoj jazykových kompetencií u dvojjazyčnýcha viacjazyčných detí

Partneri

Spolupracujeme

img