Sledujte nás:
  • 15. mája 2023

Tichá spomienka

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Študentské domovy UKF  vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine, spolužiakom a kamarátom našej študentky Yuliie Smohunovej,...

  • 19. apríla 2023

Odovzdávanie tlačených verzií záverečných prác

Milé študentky, milí študenti, oznamujeme vám, že tlačené verzie záverečných prác (bakalárskych, diplomových, záverečných prác rozširujúceho štúdia) je možné odovzdať...

  • 18. apríla 2023

KARIÉRA V INŠTITÚCIÁCH EÚ

Milí študenti, Srdečne Vás pozývame na podujatie s názvom „KARIÉRA V INŠTITÚCIÁCH EÚ“. Študentskí Ambasádori pre kariéru v EÚ organizujú...

  • 13. apríla 2023

Štátne skúšky v AR 2022/2023 – oznam pre študentov

Milé študentky, milí študenti, ak v tomto akademickom roku absolvujete štátne skúšky (bakalárske, magisterské, štátna skúška rozširujúceho štúdia), nezabudnite si splniť...

  • 3. apríla 2023

DEKANSKÉ VOĽNO (11.4.2023)

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., udeľuje DEKANSKÉ VOĽNO dňa 11. apríla 2023 (utorok) pre všetkých...