Sledujte nás:
  • 18. septembra 2023

Oznam o začiatku Úvodného kurzu slovenského jazyka a kultúry pre študentov UKF

Milé študentky, milí študenti, veľmi nás teší Váš záujem o absolvovanie Úvodného kurzu slovenského jazyka a kultúry pre študentov UKF,...

  • 4. septembra 2023

Termíny inštruktáží pre študentov 1. ročnícka denného bakalárskeho štúdia

Milé študentky, milí študenti, ak nastupujete v akademickom roku 2023/2024 do 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia, neprehliadnite termín inštruktáže, ktorý nájdete...

  • 28. augusta 2023

Obmedzenie úradných hodín na študijnom oddelení pre denné formy štúdia

Oznamujeme študentom dennej formy štúdia, že úradné hodiny študijného oddelenia FF UKF v Nitre budú zrušené v nasledujúcich dňoch: 30. 8. –...

  • 15. augusta 2023

Zápisy na akademický rok 2023/2024

Milé študentky, milí študenti, oznamujeme vám, že zápisy na akademický rok 2023/2024 prebiehajú nasledovne: INTERNÉ ŠTÚDIUM: 1. ročník bakalárskeho štúdia: zápis...

  • 2. augusta 2023

Doplnkové prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Filozofická fakulta vyhlasuje doplnkové prijímacie konanie na doktorandské štúdium v študijnom odbore: 1. 15. Historické vedy, v študijnom programe archeológia...

  • 30. júna 2023

Zrušenie úradných hodín na študijnom oddelení 3. júla 2023

Oznamujeme študentkám a študentom, že študijné oddelenie FF UKF bude v pondelok 3. júla 2023 zatvorené z dôvodu organizácie promócií absolventiek a...

  • 20. júna 2023

Zapojte sa do hodnotenia výučby a pedagógov v AR 2022/2023

Milé študentky, milí študenti, aj v tomto akademickom roku máte možnosť zapojiť sa do hodnotenia výučby a pedagógov, s ktorými...

  • 17. júna 2023

Zrušenie úradných hodín na študijnom oddelení v dňoch 19. a 20. júna 2023

Oznamujeme študentkám a študentom, že študijné oddelenie FF UKF bude v dňoch 19. a 20. júna 2023 zatvorené z dôvodu organizácie promócií....