Sledujte nás:

Workshop „Kariéra v inštitúciách EÚ“

  • 28. marca 2024

Dovoľujeme si Vás pozvať na workshop „Kariéra v inštitúciách EÚ“, ktorý sa uskutoční dňa 4. 4. 2024 v čase od 9:00 do 12:15 prezenčne na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava a zároveň online prostredníctvom platformy MS Teams.

Workshop Kariera v instituciach EU je určený študentom vysokých škôl, absolventom spoločenskovedných, prírodných a technických odborov i občanom SR žijúcim v zahraničí, ktorí uvažujú o práci pre inštitúcie EÚ.

Link na registračný formulár: https://forms.office.com/e/ycBe7kNiGi

 

Program workshopu:

9.00 – 9.15 Úvodné slovo (Viera Uhlárová, Zastúpenie EK na Slovensku)
9.15 – 9.35 Koncepcia pre zvýšenie zastúpenia občanov SR v inštitúciách EÚ (Slavomíra
Mašurová, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)
9.35 – 10.20 Osobná skúsenosť občanov SR s EPSO a prácou pre inštitúcie EÚ (Mária
Novak, CINEA; Viktória Peštová, DG Trade)
10.20 – 10.30 Prestávka
10.30 – 11.15 Výberové konania do inštitúcií EÚ (Heike Gras, Európsky úrad pre výber
pracovníkov)
11.15 – 11.45 Príprava na kariéru v inštitúciách EÚ (Nicole Grmelová, Fakulta
mezinárodních vztahů VŠE v Prahe)
11.45 – 12.15 Diskusia a záverečné poznámky

Partneri

Spolupracujeme

img