Sledujte nás:

Edičná komisia:

Predseda:

 • doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.

Členovia:

 • prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
 • doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD.
 • doc. Emília Perez, PhD.
 • doc. Györgyi Janková, PhD.
 • doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
 • doc. Martin Boszorád, PhD.
 • doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.
 • doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.
 • prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
 • doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD.
 • doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
 • doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.
 • doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.
 • Mgr. Veronika Cillingová, PhD.
 • PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
 • Ing. Ingrid Ráczová
 • RNDr. Zuzana Eckhardt (zapisovateľka)
 • PaedDr. Peter Horváth (hosť)

Disciplinárna komisia:

Predseda:

 • Mgr. Patrik Petráš, PhD. – prodekan pre vzdelávanie

Členovia:

 • doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
 • Mgr. Jozef Palitefka, PhD.
 • Mgr. Patrik Lekeš
 • Mgr. Kristián Vrábel
 • Etela Sedláková
Partneri

Spolupracujeme

img