Sledujte nás:
 • prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
 • Mgr. Patrik Petráš, PhD.
 • doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.
 • PhDr. Daša Nováčiková, PhD.
 • Ing. Ingrid Ráczová
 • prof. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.
 • prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
 • doc. Martin Boszorád, PhD.
 • Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.
 • prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
 • prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
 • prof. PhDr. Boris Michalík, PhD.
 • PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
 • doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
 • Mgr. Alena Mikulášová, PhD.
 • doc. Mgr. Emília Perez, PhD.
 • doc. Györgyi Janková, PhD.
 • Mgr. Ervín Weiss, PhD. – predseda AS FF UKF
 • Mgr. Patrik Lekeš- zástupca študentskej časti AS FF UKF
Partneri

Spolupracujeme

img