Sledujte nás:

Predsedníctvo:

 • Mgr. Ervín Weiss, PhD., predseda
 • doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD., podpredseda
 • Mgr. Patrik Lekeš (člen / študent)

Zamestnanecká časť:

 • Mgr. Jalal Al-Ali, PhD.
 • doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.
 • prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
 • prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
 • PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
 • doc. Mgr. Emília Perez, PhD.
 • PhDr. Katarína Sedlárová
 • Mgr. Ervín Weiss, PhD.

Študentská časť:

 • Mgr. Patrik Lekeš
 • Nikola Oravcová
 • Mgr. Karolína Runnová
 • Bc. Lucia Trégerová

Volebná komisia:

 • PhDr. Mária Kočnerová, PhD., predsedníčka
 • PhDr. Katarína Sedlárová, členka/zamestnankyňa
 • Mgr. Karolína Runnová, členka/študentka

Ekonomická komisia:

 • prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., predseda
 • prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., člen/zamestnanec
 • Nikola Oravcová, členka/študentka

 

Akademickú obec FF UKF v Nitre v Rade vysokých škôl SR zastupuje doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.

 

Partneri

Spolupracujeme

img