Sledujte nás:

Sociálna kampaň „Ženské vzory“ otvára tému objektifikácie žien v spoločnosti

  • 28. mája 2024

Kampaň „Ženské vzory“ vznikla ako iniciatíva študentiek z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a pracuje s myšlienkou vnímania žien súčasnou mladou generáciou. Prostredníctvom obrazu, ktorý vznikol na základe rozhovorov s mladými ľuďmi, svoj odkaz nezvyčajne odkomunikovali priamo v ohnisku sexizmu a výstava prebehla v jednom z obľúbených nitrianskych klubov.

Študentky Katedry marketingovej komunikácie a reklamy z Filozofickej fakulty UKF v Nitre predstavujú svoj projekt „Ženské vzory“, ktorého cieľom je upozorniť na problematiku objektifikácie žien a poukázať na to, ako sú ženy vnímané dnešnou spoločnosťou. „Takmer každý z nás bol už večer v meste svedkom nevhodných dotykov či narážok na adresu ženy. S týmito situáciami sa stretávame bežne na uliciach, v baroch či kluboch.“ hovoria autorky projektu.

Nitrianska galéria aktuálne vystavuje, ale aj do budúcna pripravuje množstvo zaujímavých výstav od talentovaných autoriek, ktoré do témy ženstva vnášajú hodnotné podnety na zamyslenie sa a na diskusiu. Projekt bol inšpirovaný práve jednou z týchto výstav, ktorá nesie názov „Venuša, ulica, dlaň, kosť…“. Autorka Martina Rötlingová skrz svoje obrazy komunikovala najmä to, že ženy sú v modernej mainstreamovej spoločnosti často označované za sexuálne objekty, čím je potlačená ich osobnosť a individualita. Myšlienka tejto výstavy v študentkách zarezonovala natoľko, že sa rozhodli pretvoriť ju do sociálnej kampane. Cieľom tejto kampane bolo zistiť, čo si mladí ľudia zabávajúci sa večer v nitrianskom srdci klubov a barov na Mostnej ulici spájajú so slovom žena.

Základ projektu tvorili rozhovory s mladými ľuďmi, väčšinou študentmi, ktorí sa v utorok večer prišli zabaviť do obľúbených večerných podnikov v Nitre. Otázkou bolo, aké tri asociácie im napadnú, keď sa povie slovo „žena“. Zozbierané odpovede mali pozitívny, ale často aj negatívny až vulgárny charakter. Najčastejšie opakujúce sa slová študentky následne svojpomocne pretvorili do dvoch umeleckých diel, ktoré majú podobu obrazu na plátne a veľkoformátového plagátu.

Oba výstupy vďaka spreju dostali „grafitti“ charakter, čo malo prilákať pozornosť najmä mladej generácie. Použité farby ružová, biela a čierna sú charakteristické aj pre obľúbený študentský klub Ugly Flamingo, ktorý si študentky vybrali ako netradičnú „galériu“ a plátno bolo neskôr v tomto klube vystavené. Zámerom tohto kroku bolo poukázať najmä na fakt, že problematika objektifikácie žien je do veľkej miery práve súčasťou prostredia večernej zábavy v meste a je potrebné ju komunikovať a pripomínať v centre jej diania.

Na Instagrame Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF s názvom @kmkar_ukf je možnosť pozrieť si aj krátke video zachytávajúce celý proces a finálny výsledok tejto sociálnej kampane. Študentky by chceli aj prostredníctvom sociálnych sietí s kampaňou „Ženské vzory“ otvoriť diskusiu o tom, ako spoločnosť vníma postavenie žien a prispieť tak k pozitívnej zmene.

Autorky textu a fotografií: Alina Safonova, Soňa Turčanová, Viktória Vranová, 1. ročník Bc. Štúdia, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre

Partneri

Spolupracujeme

img