Sledujte nás:

Dekani filozofických fakúlt na rokovaní na Ministerstve školstva

  • 15. mája 2024

Dňa 7. mája 2024 sa uskutočnilo rokovanie dekaniek a dekanov filozofických fakúlt so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Róbertom Zsemberom. Diskusia reflektovala predovšetkým potreby fakúlt pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu, uplatnenie absolventov humanitných a spoločenskovedných odborov na trhu práce v kontexte potrieb spoločnosti, metodiku financovania, otázky súvisiace s publikačnou a umeleckou činnosťou a i. Štátny tajomník ocenil, že dekani prišli na stretnutie s mnohými dobrými nápadmi a vecnými požiadavkami, prostredníctvom ktorých sa dá ešte viac zatraktívniť štúdium v humanitných odboroch a ktorými sa budú na rezorte školstva zaoberať a hľadať riešenia na ich podporu.

Partneri

Spolupracujeme

img