Sledujte nás:

Začiatok výučby v zimnom semestri 2023/2024 na FF UKF

  • 19. septembra 2023

Na základe rozhodnutia dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., sa výučba na Filozofickej fakulte UKF v Nitre začína v utorok 26. 9. 2023. Upozorňujeme však študentov učiteľského štúdia, že výučba na iných fakutlách UKF sa začína v pondelok 25. 9. 2023 od 13:00 hod.

Partneri

Spolupracujeme

img