Sledujte nás:

Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu na ÚMKTKE FF UKF v Nitre

  • 15. novembra 2023

Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF UKF v Nitre organizoval dňa 25. októbra 2023 v priestoroch Študentského domova Nitra už 18. ročník podujatia Svetový deň cestovného ruchu. Cieľom podujatia je upozorniť na dôležitosť cestovného ruchu v kontexte medzinárodného spoločenstva a priblížiť verejnosti jeho rozsiahly spoločenský, kultúrny a ekonomický význam. Hoci sa oslavy svetového dňa cestovného ruchu viažu k 27. septembru, vzhľadom na organizáciu vysokoškolského štúdia boli tento rok presunuté na neskorší termín, ktorý viac vyhovoval potrebám univerzitného vzdelávania.

Podujatie slávnostne otvoril riaditeľ ústavu, prof. PhDr. Boris Michalík, PhD., ktorý privítal prítomných študentov i vzácnych hostí. Medzi nimi nechýbal prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., dekan FF UKF v Nitre, ktorému by sme týmto radi poďakovali za podporu podujatia. Program celodenného podujatia pozostával zo série besied, po ktorých nasledoval vedomostný kvíz pre študentov a pedagógov ústavu. Záverečnou časťou osláv Svetového dňa cestovného ruchu bol – ako inak – cestovateľský večer. Úvodné slovo v sérii besied patrilo Igorovi Ščambovi a jeho dcére Bronislave Ščambovej zo spoločnosti Karavan.ZA. Poslucháčom priblížili svoju životný príbeh a ukázali im, ako je možné spojiť hobby s prácou. Dalibor Rákoczy, vo svete influencingu známy pod pseudonymom Pán Tymián, porozprával publiku o podmienkach podnikania v gastronómii na Slovensku i svojej životnej ceste, ktorá ho doviedla medzi špičku slovenskej gastronómie. Nasledovala Nina Skalíková, talentovaná fotografka, ktorá priblížila prítomným svoje zážitky z ciest po exotických krajinách, ktoré jej pomohli v čase pracovnej vyčerpanosti objaviť novú životnú energiu. Michele Calzorali z kaviarne BonBon Nitra atraktívnym spôsobom priblížil študentom a prítomným hosťom úskalia a pozitíva práce s ľuďmi a to, ako ich motivovať k dosahovaniu pracovných výkonov pri zachovaní osobnej spokojnosti. Sandra Sandtnerová ukončila prvú časť programu podujatia a priblížila svoju cestu z paluby lietadla do pilotnej kabíny.

Po absolvovaní prvej časti besied nasledoval kvíz, ktorý zožal medzi prítomnými študentmi i pedagógmi veľký úspech. Záverečnou bodkou za programom bola cestovateľská beseda s Marekom Bucherom o podmienkach podnikania v oblasti vinárstva na Novom Zélande.
Po celý čas konania podujatia bola k dispozícii výborná káva od kaviarne Ripit.

Podujatie malo vysokú úroveň po programovej, technickej i organizačnej stránke. Na príprave, organizácii i moderovaní podujatia sa podieľali študentky 3. roč. Bc. štúdia študijného programu riadenie kultúry a turizmu pod vedením PhDr. Romana Zimu, PhD. Študenti aj prítomní hostia z okruhu širokej verejnosti mali možnosť vypočuť si inšpiratívne príbehy ľudí z praxe, získať nové perspektívy a náhľady a rozšíriť svoje znalosti o cenné poznatky a skúsenosti nielen z oblasti cestovného ruchu.

Veríme, že podujatie si zachová svoju vysokú úroveň a bude aj v nasledujúcom roku 2024 prinášať cenné informácie z rôznych sfér cestovného ruchu a stane sa pevnou súčasťou tradície ÚMKTKE FF UKF v Nitre.

PhDr. Michala Fúsková, PhD.

Partneri

Spolupracujeme

img