Sledujte nás:

17. novembra si pripomíname významný historický deň

  • 17. novembra 2023
Ctené kolegyne, ctení kolegovia,
milé študentky, milí študenti,
17. novembra si pripomíname významný historický deň. Má viac prívlastkov, no predovšetkým je Medzinárodným dňom  študentstva, spojeným s bojom za slobodu a demokraciu. Historicky má svoje korene v roku 1939, keď nacisti v Prahe popravili viacerých organizátorov študentských demonštrácií a približne 1200 študentov odvliekli do koncentračných táborov, pričom uzatvorili v Protektoráte všetky vysoké školy. Dôvod bol jasný – totalitná moc pochopila, aké ohrozenie pre ňu predstavuje študentstvo. Odvážne počiny vzdelaných poslucháčov vysokých škôl vzdorovať totalitám a diktatúram sa prejavili aj v prelomových rokoch 1948, 1968 a 1989, pričom mnohí za slobodu odovzdali najvyššiu obetu.
Posolstvá, ktoré k nám zaznievajú z osudov týchto hrdinov, sú výzvou na to, aby sme neboli ľahostajní ani my. Dnes, v demokratických časoch, hoci totality predovšetkým vďaka mladej inteligencii padli, prežívame rôzne spoločensko-politické turbulencie. V tomto kontexte má mimoriadnu úlohu v spoločnosti vzdelanie, ktoré je aj kľúčovou príležitosťou na jej pozitívne pretváranie.
Milé študentky, milí študenti, tešíme sa štúdiu tisícok mladých ľudí na našej fakulte, ktorí do našich radov prinášajú novú a novú energiu. Status študenta našej fakulty ponúka širšie spektrum možností a tvorivých aktivít, ale rovnako dôležitý je aj záväzok k zodpovednému prístupu k svojim študijným povinnostiam a k svojmu okoliu, k veciam verejným. Ste nositeľmi a pokračovateľmi humanitného vzdelávania a berte to aj ako službu spoločnosti, v ktorej má svoju hodnotu pravda, slušnosť či demokracia. K Vášmu sviatku mi v mene celého pedagogického zboru dovoľte popriať Vám veľa úspechov v štúdiu, radosti, uspokojenia a možností, kde sa budete môcť aj mimoškolsky rozvíjať. Rovnako Vám želám, aby ste vykročili voči aktuálnym výzvam aktívne, neochvejne správnym smerom vo viere, že ich pokoríte rovnako ako generácie študentov, ktoré sa nepoddali ani existenčnému ohrozeniu.
Vo vedomí, že naša fakulta si v tomto období pripomína tridsať rokov svojej existencie, počas ktorej vychovala tisícky úspešných absolventov, prajem aj našim pedagógom veľa radostných chvíľ spojených s budúcimi úspechmi poslucháčov našich študijných programov. Dobrú pracovnú klímu želám aj našim administratívno-technickým pracovníkom, ktorí svojou prácou prispievajú k hladkému organizačno-technickému zabezpečeniu výučby a služieb pre študentov. Teším sa, že pri tejto príležitosti Vám môžeme predstaviť novú webovú stránku Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Verím, že Vás osloví svojím moderným dizajnom, dynamickým obsahom a pútavými informáciami. Všetkým, ktorí stáli za jej niekoľkomesačnou prípravou, patrí naše úprimné poďakovanie.
Martin Hetényi
dekan
Partneri

Spolupracujeme

img