Sledujte nás:

Ocenená publikácia

  • 14. novembra 2023

3. októbra 2023 udeľoval Literárny fond v Bratislave ceny a prémie za najprínosnejšie publikácie z minulého roka. Jednou z ocenených kníh bola aj publikácia Slovenský nadrealizmus v korešpondencii (1935 – 1948), ktorej spoluautorom je PhDr. Dušan Teplan, PhD., pracovník Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Kniha získala prémiu v kategórii humanitných vied.

Publikácia otvára priestor na podrobné preskúmanie najväčšieho avantgardného hnutia v dejinách Slovenska. Vedecký a zážitkový rozmer je podporený farebným rozlíšením, ako aj doplnkovými oddielmi publikácie: obrazovou prílohou, kalendáriom, historickými dokumentmi, slovníkom osôb a publikácií, vďaka ktorým sa aj napriek nadštandardnému rozsahu čitateľ v texte dobre orientuje a získava komplexný prehľad.