Sledujte nás:

Medzinárodné vedecké sympózium „Písanie histórie v Byzancii“

  • 1. decembra 2023

Centrum pre byzantské, novogrécke a cyperské štúdiá univerzity v Granade a Grécky inštitút byzantských a postbyzantských štúdií v Benátkach zorganizovali Medzinárodné vedecké sympózium na tému „Písanie histórie v Byzancii“, ktoré sa v dňoch 16. – 19. novembra 2023 uskutočnilo v španielskom historickom meste Granada.

Na tomto významnom, v poradí už 17. vedeckom sympóziu, sa zúčastnili významní profesori z univerzít v Španielsku, Grécku, Taliansku a Rusku, kde sa dlhodobo venuje pozornosť skúmaniu byzantského kultúrneho prostredia a prenášaniu hodnôt do európskeho priestoru prostredníctvom diel najvýznamnejších byzantských autorov.
V rámci projektu Religiozita a hodnoty trvalej udržateľnosti APVV č. 22-0204 sa na uvedenom medzinárodnom vedeckom sympóziu na pozvanie organizátorov zúčastnil aj prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., ktorý vystúpil s prednáškou zameranou na periodizáciu byzantskej filozofie s dôrazom na analýzu cností grécko-rímskeho a byzantského kultúrneho prostredia v kontexte súčasného vnímania kultúrnych a náboženských hodnôt.

Sympózium sa prvé dva dni konalo v priestoroch Filozofickej fakulty univerzity v Granade a bolo zamerané na disemináciu teoretických poznatkov výskumu byzantskej kultúry a jej hodnotového rámca. Nasledujúci deň pokračovalo v historickom centre Granady, v rámci ktorého účastníci sympózia navštívili Baziliku svätého Jána, Katedrálu a Alhambru. Prof. Móschos Morfakídis, riaditeľ Centra pre byzantské, novogrécke a cyperské štúdiá univerzity v Granade realizoval cyklus prednášok k týmto historickým pamiatkam, ktoré majú nesmiernu historickú hodnotu a ponúkajú perspektívu spájania rôznych kultúr. Uvedené Centrum má v priestoroch univerzity v Granade zriadenú rozsiahlu knižnicu so vzácnymi knihami a študentom z celého sveta ponúka možnosť študovať byzantské texty, ktoré inde nenájdu.

Text: Prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., Katedra etiky a estetiky FF UKF v Nitre
Foto: Archív autora

Partneri

Spolupracujeme

img