Sledujte nás:

Katedra žurnalistiky a nových médií súčasťou prestížnej medzinárodnej iniciatívy

  • 4. decembra 2023

Katedra žurnalistiky a nových médií FF UKF v Nitre získala ako jediná katedra zo Slovenska pozvanie na prestížne medzinárodné podujatie s názvom Mediálna štafeta. Jeho vznik iniciovali v roku 2015 katedry komunikačných a mediálnych štúdií Vedeckých univerzít v Pécsi a Segedíne. Koná sa raz ročne a organizačne ju zastrešuje vždy iné univerzitné pracovisko. Cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu a dialóg medzi katedrami zameranými na komunikáciu, médiá a žurnalistiku v Maďarsku a okolitých krajinách.
Aktuálny ročník Mediálnej štafety, ktorý mal vďaka našej katedre po prvýkrát aj zástupcu zo Slovenska, usporiadala koncom novembra Katedra sociológie a komunikácie Technickej a ekonomickej univerzity v Budapešti. Na dvojdňovom podujatí sa prezentovalo 18 katedier žurnalistiky a mediálnej komunikácie; súčasťou programu boli prednášky, okrúhly stôl aj workshop zameraný na kľúčové otázky univerzitného vzdelávania a výskumu v mediálnej oblasti, ktorý bol rozdelený do šiestich tematických okruhov: vzdelávanie pracujúcich študentov, absencia mladej generácie výskumných pracovníkov, publikačný tlak a kultúra Q1, výzvy spojené s výučbou v anglickom a iných cudzích jazykoch, pracovný trh a veda, ako aj umelá inteligencia vo vzdelávaní. Zaujímavosťou workshopu bolo, že sa ho paralelne (na dvoch rôznych dejiskách) zúčastnili pedagógovia i študenti, pričom spoločné vyhodnotenie výsledkov, ako aj diskusia o možnostiach riešenia nastolených problémov priniesla veľmi zaujímavé a inšpiratívne závery.
Katedra žurnalistiky a nových médií FF UKF tak získala nielen zastúpenie na ďalších ročníkoch Mediálnej štafety, ale aj zaujímavé ponuky na projektovú, publikačnú i pedagogickú spoluprácu, ktorú by v budúcnosti rada využila.

Text: doc. PhDr. Jitka Rožňová, PhD., Katedra žurnalistiky a nových médií FF UKF v Nitre
Foto: autorka

Partneri

Spolupracujeme

img