Sledujte nás:

Herečka Lucia Hurajová o literatúre a divadelnom umení

  • 8. decembra 2023

V stredu 22. 11. 2023 zavítala k študentom Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre divadelná, televízna i dabingová herečka, moderátorka, recitátorka Lucia Hurajová. Prípravu návštevy a moderovanie besedy k téme Literatúra a divadelné umenie koordinoval doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.

Bezprostredné vystupovanie Lucie Hurajovej na akademickej pôde – najmä empatický postoj, naratologické zručnosti či herecká ekvilibristika navodili od prvých minút besedy veľmi príjemnú atmosféru, nabitú humorom a vtipom. Vo svojich spomienkach sa dotkla svojho štúdia – priblížila jej nástup na štúdium VŠMÚ v Bratislave, reminiscentne glosovala svoju zahraničnú stáž v Paríži na Conservatoire National Supérieur d´Art Dramatique (CNSAD), konkretizovala tvorivé úsilie na doktorandskom štúdiu v odbore divadelná veda, ktorého výsledkom bolo získanie titulu doktor umenia (artis doctor). Neopomenula ani jej aktuálne tvorivú divadelnú prácu v Túlavom divadle a spoluprácu s režisérom Jakubom Nôtom, prácu v televízii na filmových projektoch, dabingu či reklamných spotoch; potvrdila, že má aj režisérske skúsenosti.

Z ukážok replík divadelných predstavení L. Hurajovej rezonovala v diskusii najmä otázka techniky i zreteľnosti rečového vystupovania, nonverbálnych prejavov, sebavedomého pôsobenia interpreta, prípadne recitátora. Pripomenula, že uvedené postoje možno vycizelovať serióznou prípravou a systematickou prácou, ale  i vyhľadaním odbornej pomoci. Aj preto sa začala venovať okrem iného i koučingu prezentačných zručností. Pre praktické demonštrovanie uvedených skutočností interaktívne zapojila cca šesťdesiat účastníkov besedy k artikulačným cvičeniam, jazykolamom a miestnosť bola plná humoru a dobrej nálady (niektoré podrobné návody a postupy prezentovala napríklad i na internetovej platforme Otvorená hra).

Vzťah k literatúre Lucia Hurajová demonštrovala rôznymi aktivitami – participáciou na príprave audiokníh (najviac ju v poslednej dobe oslovila tvorba Kristiána Lazarčíka, ale zaujali ju aj prózy P. Rankova, O. Bakoša, V. Ballu, A. G. Paina, S. Žuchovej), účasťou na podujatiach, určených na prezentovanie literatúry (svetovej i slovenskej – Ars Poetica, Noc literatúry), gestorovaním funkcie ambasádorky jednej z najstarších literárnych súťaží na Slovensku –  Literárny Kežmarok. Zavŕšením záujmu o tému literatúry v podaní Lucie Hurajovej bolo umelecké stvárnenie vybraných básnických i prozaických textov konkrétnych európskych autorov.

V poslednom bloku moderovanej besedy herečke Lucii Hurajovej kládli študenti otázky, týkajúce perspektív a možností štúdia na VŠMU, spolupráce s konkrétnymi hereckými osobnosťami a širokospektrálnosti jej tvorivej aktivity.

Veľmi podnetnú a inšpiratívnu besedu o vzájomnom preskupovaní literatúry a divadelného umenia v osobnom i profesionálnom živote herečky Lucie Hurajovej účastníci ukončili neutíchajúcim aplauzom. Veríme, že sa s Luciou Hurajovou na pôde FF UKF v budúcnosti ešte stretneme.

 

(mh)

Fotogaléria – Jozef Brunclík, Eliška Sobotová

Partneri

Spolupracujeme

img