Sledujte nás:

Žurnalistika v čase stereotypov a predsudkov

  • 2. novembra 2015

V Univerzitnom tvorivom ateliéri UKF sa 26. októbra 2015 uskutočnila diskusia na tému žurnalistika v čase stereotypov a predsudkov. Diskusiu zameranú na aktuálnu problematiku mediálnej produkciu a novinárskej činnosti zorganizovala Katedra

žurnalistiky FF UKF v Nitre. Pozvanie na ňu prijali Jarmila Vaňová z organizácie Roma media a Azim Farhadi z Inštitútu pre migráciu a komunikáciu. Hlavnou témou diskusie boli stereotypy a predsudky, ktorých sa novinári dopúšťajú pri informovaní o etnických a náboženských menšinách žijúcich na Slovensku.

Hostia diskusie, Jarmila Vaňová a Azim Farhadi, sa aktívne podieľajú na informovaní o Rómoch a migrantoch či už prostredníctvom relácií Rómsky magazín SoVekeres, Integruj!, Tu sme doma, taktiež dokumentov, ale aj organizovaním kultúrnych a spoločenských aktivít a vyhľadávaním talentov a osobností. Kritické hlasy z úst hostí zazneli nielen na adresu novinárov spravodajstva, ktorí často informujú bez dostatočných vedomostí o problematike, ale aj do vlastných radov.

Cieľom diskusie bolo podnietiť v študentoch kritický pohľad na ich budúcu prácu a záujem o problematiku života menšín na Slovensku.

Partneri

Spolupracujeme

img