Sledujte nás:

Študenti editorstva na exkurzii v Štátnom archíve

  • 29. novembra 2023

22. novembra 2023 navštívili študenti editorstva a vydavateľskej praxe z Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre Štátny archív v Ivanke pri Nitre. Počas exkurzie sa oboznámili s činnosťou archívu, ako aj so vzácnymi dokumentmi, ktoré uchováva. Exkurzia sa uskutočnila ako súčasť výučby predmetu Práca s archívnym materiálom. Prehliadku archívu zabezpečil PhDr. Milan Belej, CSc., vedúci oddelenia spracúvania archívnych dokumentov. Patrí mu poďakovanie za ústretovosť, pútavý prednes a ochotu odpovedať na všetky otázky.

Text: PhDr. Dušan Teplan, PhD. (FF UKF, KSF)
Foto: PhDr. Dušan Teplan, PhD.

Partneri

Spolupracujeme

img