Sledujte nás:

Literárne kolokvium s medzinárodnou účasťou

  • 29. novembra 2023

V dňoch 6. – 8.  novembra 2023 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky uskutočnil 17. ročník tradičného literárneho kolokvia, tentoraz na tému Literature and Natural World. Podujatie sa uskutočnilo ako výstup z projektu KEGA009UKF-4/2022 Poetry as lingua franca – effective approaches to teaching poetry as a vehicle for personal growth within the context of international cross-cultural communication. Kolokvium prebiehalo online a odznelo na ňom dvadsaťtri prezentácií od účastníkov z rôznych kútov sveta: od Slovenska, cez Taliansko, Alžírsko, Bangladéš, Indiu až po USA.

Nahrávky z týchto prezentácií je možné si pozrieť na YouTube kanáli Katedry anglistiky a amerikanistiky.

Text a foto: Mgr. Martina Juričková, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre

Partneri

Spolupracujeme

img