Sledujte nás:

Nový výstavný priestor pre tvorivých študentov

  • 27. novembra 2023

QEST GALLERY – Bližšie k sebe

Filozofická fakulta otvorila nový výstavný priestor na hornom poschodí budovy na Štefánikovej 67. QEST GALLERY, ktorú zastrešuje Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky, je zamýšľaná predovšetkým ako príležitosť pre kreatívnych študentov estetiky a estetickej výchovy, prípadne aj ďalších študijných programov, ktorí chcú svoju tvorbu predstaviť širšiemu publiku. Názov a logo galérie vytvoril vedúci Katedry etiky a estetiky doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD. a slovná hračka v názve odkazuje na estetiku, ale sémanticky aj na motív hľadania (od anglického slova „quest“) a rôzne druhy výziev – kreatívne, kurátorské, organizačné a mnohé ďalšie.

QEST GALLERY zahájila svoju činnosť 15. novembra 2023 autorskou výstavou fotografií študentky estetiky Bc. Alexandry Hollej, kurátorsky ju sprievodným textom zastrešila Bc. Katarína Chňapeková pod vedením internej doktorandky Mgr. Kataríny Jankechovej (obe taktiež študentky estetiky). Autorská výstava s názvom Bližšie k sebe je sériou autoportrétov a zátiší, v ktorej je využitá postprodukčná práca s fotografiou, hra so svetlom, utlmenou farebnosťou a sugestívne rozostrenou realitou. Autorka ňou skúma seba, ale odvážne vstupuje aj do pomyselného dialógu s druhým. Veríme, že bude inšpiráciou pre ďalších mladých tvorcov, ktorí sa rozhodnú vystúpiť z anonymity a odprezentovať svoju tvorbu akademickej obci.

Text: Bc. Katarína Chňapeková a doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.

 

Partneri

Spolupracujeme

img