Sledujte nás:

Virtuálne cestovanie naprieč Tatrami v anglickom jazyku

  • 21. novembra 2023

Počas Týždňa vedy a techniky na pôdu Filozofickej fakulty zavítali žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ J. V. Šimka Žitavany s cieľom obohatenia si svojich vedomostí zážitkovou a zábavnou formou v podobe virtuálneho cestovania o našich Tatrách.
Workshop sa realizoval v anglickom jazyku a za jeho dôslednú prípravu ďakujeme študentkám Katedry anglistiky a amerikanistiky, FF UKF: Bc. Vanesse Vršánskej, Bc. Bibiáne Jakubisovej a Bc. Karin Kopasovej.
Rovnako by sme sa chceli poďakovať p. učiteľkám Ing. Daniele Korimovej a Mgr. Gabriele Turčanovej, ktoré svojich žiakov tento deň sprevádzali a pomáhali s koordináciou aktivít priamo počas workshopu.
Viac si môžete prečítať tu: https://zsjvszitavany.edupage.org/news/?gtnid=1227#news-1227

 

Text: Mgr. Ivana Horváthová, PhD. (FF UKF, KAA)
Foto: Mgr. Gabriela Turčanová, Mgr. Ivana Horváthová, PhD.

Partneri

Spolupracujeme

img