Sledujte nás:

Dohoda o spolupráci s Inštitútom národnej histórie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje

  • 21. februára 2024

Dňa 12. februára 2024 dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. a riaditeľ Inštitútu národnej histórie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje prof. Dr. Mitko B. Panov podpísali Dohodu o spolupráci. Jej cieľom je podpora a zintenzívnenie vzájomnej spolupráce v projektovej a publikačnej činnosti, ako i zabezpečenie výmeny zamestnancov a študentov oboch inštitúcií v rámci rôznych výskumných a študijných programov. Priesečníky plánovanej spolupráce sú predovšetkým v oblasti výskumu cyrilo-metodského dedičstva a historických vied. Z tohto dôvodu sú v podpísanej dohode konkrétne uvedené dve pracoviská FF, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a Katedra histórie FF UKF. V budúcnosti sa plánujú hosťujúce prednášky a spolupráca pri rozvíjaní študijných programov.

Text: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a Mgr. Alena Mikulášová, PhD., Katedra histórie FF UKF
Foto: Archív autorov

Partneri

Spolupracujeme

img