Sledujte nás:

Dňa 6. apríla 2020 získala Filozofická fakulta UKF v Nitre z MŠVVaŠ SR pod číslom 1/2020-AT Potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácií pedagogických zamestnancov v kategórii učiteľ, v podkategóriách:

  • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
  • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
  • učiteľ jazykovej školy.

 

Oznam o atestáciách
Žiadost o vykonanie atestácie
Tézy na atestačnú skúšku

Partneri

Spolupracujeme

img