Sledujte nás:

Filozofická fakulta UKF v Nitre poskytuje aj rozširujúce štúdium, ktorým si môžu pedagogickí zamestnanci rozšíriť svoju kvalifikáciu doplnením ďalšieho aprobačného predmetu.

Od akademického roka 2023/2024 bude dĺžka každého študijného programu 2 roky.

Ročné školné: 660 € (platí pre študijné programy so začiatkom od 1. septembra 2023)

Prihlášky je možné podať až do 15. augusta 2024.

Prihláška na stiahnutie TU (kontaktná osoba je referentka pre externé formy štúdia Ing. Monika Václavová, e-mail: mvaclavova@ukf.sk, tel. č.: +421 37 6408 468

Ponuka rozširujúceho štúdia na akademický rok 2024/2025

 

Študijná referentka pre externé formy štúdia a rozširujúce štúdium:

Ing. Monika Václavová
tel.: 037/6408 468
e-mail: mvaclavova@ukf.sk

Partneri

Spolupracujeme

img