Sledujte nás:

Pozvánka na prednášku spojenú s workshopom

NOBODY OR SOMEBODY IN MODERNITY:
MUHAMMAD IQBAL ON GETTING HOLD OF MYSELF

Prednáša:
prof. Abrahim Habibulla KHAN, PhD., Dr. h. c.
Faculty of Divinity at Trinity College University of Toronto, Kanada

Podujatie sa koná pod záštitou:
J.E. Mons. prof. ThDr. Viliama Judáka, PhD., nitrianskeho biskupa
prof. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., dekana FF UKF v Nitre
a je súčasťou riešenia projektu APVV 22-0204

Detail udalosti

  • 09:15-11:00
  • 7. marca 2024
  • Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa UKF v Nitre
Partneri

Spolupracujeme

img