Sledujte nás:

Interdisciplinárne dialógy

Srdečne vás pozývame na prvú prednášku v rámci prednáškového cyklu Interdisciplinárne dialógy v tomto semestri, ktorá sa uskutoční 12.

marca 2024 o 14.45 hod. v Akropole FF UKF (Hodžova 1). Naše pozvanie prijal prof. PaedDr. René Bílik, CSc. z Katedry slovenského jazyka a literatúry PF Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý odprezentuje tému:

Naratívne jadro socialistických festivít: spartakiáda, politický súdny proces, Prvý máj – sviatok práce.

Detail udalosti

  • 14:45-17:00
  • 12. marca 2024
Partneri

Spolupracujeme

img