Sledujte nás:

Uchádzač/uchádzačka si môže vybrať iba kombinácie slovenský jazyk a literatúra – etická výchova, slovenský jazyk a literatúra – história, slovenský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu.

Partneri

Spolupracujeme

img