Sledujte nás:

Pozývame na Deň otvorených dverí UKF

  • 3. novembra 2023

Výber vysokej školy a ďalšieho profesijného smerovania je veľkým a zodpovedným rozhodnutím v živote mladých ľudí. Súčasťou rozhodovania sa, kam a čo študovať po skončení strednej školy, je aj získanie kompletných a relevantných informácií o konkrétnej inštitúcii a jej priestoroch, kde sa vzdelávanie uskutočňuje, o ponuke štúdia, podmienkach prijímacieho konania, študijných programoch, študentskom živote či možnostiach zahraničných mobilít.

Je lepšie raz vidieť, ako desaťkrát počuť. Pozývame preto najmä vás, milí tretiaci a študenti maturitných ročníkov, do priestorov Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre na „malú ochutnávku“ toho, čo môžete na našej škole študovať a zažiť. Jesenný Univerzitný deň otvorených dverí (DOD) UKF v utorok 14. novembra 2023 od 8.00 h vám ponúkne pestrú paletu podujatí, ktoré pre vás pripravili zamestnanci a študenti všetkých piatich fakúlt UKF.

Prvý kontakt s akademickým prostredím a základné informácie účastníci DOD 2023 získajú už v hlavnej budove UKF na Tr. A. Hlinku 1, kde budú informačné stánky všetkých piatich fakúlt, študentských organizácií a programu Erasmus+. Potom sa záujemcovia môžu vybrať do sídiel jednotlivých fakúlt, kde sa podrobnejšie oboznámia s konkrétnymi študijnými programami a študijnými podmienkami. Motiváciu, prečo a čo študovať na našej univerzite, možno načerpať najlepšie z osobných skúseností a zážitkov na našom DOD UKF 2023, ale aj zo slov a videí našich študentov či absolventov.

Prečo študovať na UKF sa dozviete aj zo slov a videí našich študentov či absolventov. Lepšiu predstavu však získate z osobných stretnutí a rozhovorov počas Dňa otvorených dverí UKF.

V rámci programu sa môžete tešiť na:

  • základné informácie o univerzite, fakultách a organizáciách na hlavnej budove UKF,
  • prezentácie študijných programov na jednotlivých fakultách,
  • prezentácie jednotlivých katedier a pracovísk univerzity pedagógmi a študentmi,
  • prehliadky výučbových priestorov, laboratórií, dielní, telocviční, spojené s praktickými ukážkami vzdelávacích aktivít,
  • zaujímavé workshopy, besedy, prezentácie, experimenty, diskusie a iné činnosti prezentujúce študijné programy a mnoho iných zaujímavých aktivít.

 

Tr. A. Hlinku 1, Nábrežie mádeže 91

Kraskova 1

Drážovská cesta 4

Štefánikova 67, Hodžova 1, Ul. B. Slančíkovej 1

Drážovská cesta 4