Sledujte nás:

Bohatý program ŠDNU

  • 3. novembra 2023

Študentské dni nitrianskych univerzít (ŠDNU) 2023 tento rok ponúknu pestrú paletu podujatí pre rôzne vekové i záujmové kategórie. Konajú sa v dňoch 6. – 12. novembra 2023, svoje sily v nich ako organizátori spojili Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Študentský parlament UKF a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spolu s Mestom Nitra, NSK a ďalšími partnermi. Veríme, že pripravené podujatia budú obohatením nielen života študentov, ale aj ostatných obyvateľov mesta.
Jedným z prvých podujatí bude Hokejový zápas UKF vs. SPU, opäť ako vždy nebude chýbať Večerný beh Nitrou, súťaž v plávaní, stolnotenisový turnaj, silový trojboj či turnaj vo vybíjanej, futsale či mix volejbal. Záujemcovia sa môžu tešiť na rôzne kvízy a súťaže, besedy, prezentácie, workshopy, besedy a čítačky. Pre priaznivcov umenia sú pripravené výstavy a koncerty, prospešné pre účastníkov budú podujatia venované zdravému životnému štýlu. Tradičnými súčasťami programu ŠDNU budú opäť aj Univerzitná kvapka krvi a oceňovanie úspešných študentov rektorom UKF. Slávnostnú bodku za ŠDNU 2023 dá Imatrikulačný ples UKF v štýle Las Vegas.

Pozývame vás nielen na tieto spomínané, ale aj na mnohé ďalšie akcie a podujatia, ktoré ponúka aktuálny program ŠDNU 2023 TU.

Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Perex foto: Lubo Balko