Sledujte nás:

Oznámenie o inauguračných prednáškach doc. Habaja a doc. Kondrlu 29. februára

  • 15. februára 2024

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 29. februára 2024 o 9,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční inauguračná prednáška Doc. Michala Habaja, PhD., pracovníka Ústavu klasických studií Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania história. Názov inauguračnej prednášky: „Caesarovo definovanie pojmu Svébi v Zápiskoch o vojne v Gallii v súvislosti s vytváraním galsko-germánskej hranice“

29. februára 2024 o 13,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční inauguračná prednáška Doc. PhDr. PaedDr. Petra Kondrlu, PhD., pracovníka Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofia v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etika. Názov inauguračnej prednášky: „Interpretácia hodnôt a hodnotného v postmodernom myslení“

Partneri

Spolupracujeme

img