Sledujte nás:

Cena dekana za rok 2023 – výzva na návrhy

  • 13. novembra 2023

Kategórie:
1. za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť (mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu),
2. za publikačnú činnosť zamestnanca fakulty (významné domáce a zahraničné publikačné výstupy),
3. za publikačnú činnosť doktoranda (významné domáce a zahraničné publikačné výstupy),
4. za spoluprácu so študentskou komunitou (mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi: vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľno-časových aktivitách).

Kto môže podať návrh: členovia akademickej obce FF
Ako: na mail zeckhardt@ukf.sk (pri publikačnej činnosti je potrebné predložiť na sekretariát dekana aj jednotlivé publikácie).
Termín: 27. 11. 2023

Partneri

Spolupracujeme

img