Sledujte nás:

Návšteva nemeckej veľvyslankyne na UKF

  • 29. novembra 2023

Jej excelencia nemecká veľvyslankyňa na Slovensku Barbara Wolf navštívila v utorok 14.11. 2023 Filozofickú Fakultu UKF v Nitre. Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pani veľvyslankyňu prijali rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., a prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., s cieľom nadviazania spolupráce univerzity s nemeckým veľvyslanectvom vo viacerých vedných a vzdelávacích oblastiach, ako aj kooperácie s nemeckými univerzitami a možnosti mobilít v rámci programu Erasmus+.

Súčasťou návštevy bola i pietna spomienka – uctenie si pamiatky obetí totality položením venca k Pamätníku slobody (fragmenty Berlínskeho múru) na Štefánikovej ulici v Nitre. Pietneho aktu sa spolu s pani veľvyslankyňou zúčastnili aj primátor mesta Nitra Marek Hattas a dekan FF UKF prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. Návšteva pani veľvyslankyne pokračovala na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, kde ju privítali dekan fakulty prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. a prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj, PhDr. Daša Nováčiková, PhD., spolu s predstaviteľmi Katedry romanistiky a germanistiky (prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. – vedúca katedry, Mgr. Ervín Weiss, PhD. – zástupca vedúcej katedry, Yannick Baumann, M. A. – nemecký lektor).

Následne sa uskutočnilo stretnutie so študentmi Katedry romanistiky a germanistiky (Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry) a Katedry translatológie (Nemecký jazyk a kultúra), ktorí spolu s pani veľvyslankyňou diskutovali na rôzne témy týkajúce sa jej práce, možnosti podpory nemeckého jazyka na vysokých školách ako aj súčasných geopolitických problémov. Po ukončení stretnutia so študentmi komunikovala pani veľvyslankyňa s vedením fakulty a vedením Katedry romanistiky a germanistiky o situácii rozvíjania nemeckého jazyka na Slovensku, podpore katedry nemeckým lektorátom ako aj možnostiach spolupráce s nemeckými firmami.

 

Text: Mgr. Ivan Haringa – doktorand Katedry romanistiky a germanistiky  FF UKF v Nitre

Foto: Archív Katedry romanistiky a germanistiky FF UKF v Nitre

 

Partneri

Spolupracujeme

img